Zasada działania oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnie ścieków typu TURBOJET® EP pracują w oparciu o metodę „niskoobciążonego osadu czynnego” i realizują biologiczny proces oczyszczania ścieków podobnie jak duże oczyszczalnie dla osiedli czy całych miast. Proces osadu czynnego jest biologicznym, tlenowym sposobem oczyszczania ścieków. Utylizacja ścieków realizowana jest w warunkach tlenowych przez bakterie i mikroorganizmy rozkładające, zanieczyszczenia, substancje organiczne zawarte w ściekach jako pokarm w wyniku czego otrzymuje się w wysokim stopniu oczyszczone ścieki.
Środowisko tlenowe w układzie oczyszczalni ścieków osiągane jest poprzez wprowadzenie sprężonego powietrza (za pomocą układu sprężarki powietrza połączonej z dyfuzorem napowietrzającym). Procesowi temu towarzyszy przyrost masy struktur biologicznych osadu czynnego.
W celu zachowania równowagi biologicznej nadmiar „wyhodowanego” osadu czynnego musi być okresowo (2 razy do roku lub częściej) odprowadzany z układu oczyszczania ścieków, np. wywożony wozem asenizacyjnym na wyznaczony punkt zlewczy.
Wysoki stopień oczyszczenia ścieków umożliwia ich bezpośrednie odprowadzenie do powierzchniowych wód śródlądowych (rów, rzeka, drenaż itp.).
Oczyszczalnie typu TURBOJET® EP można także wyposażyć stopień chemiczny do redukcji związków fosforu, zawartość którego można obniżyć nawet do poziomu poniżej 1 g/m3.
Prawidłowe nastawy parametrów technologicznych pracującej oczyszczalni zapewnia automatyczny, zintegrowany zespół zasilająco-sterujący, posiadający wbudowane funkcje kontrolne, natychmiast informujące o każdej nieprawidłowości pracy systemu.

 

 

 
 

Ogólna budowa oczyszczalni.
Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane są z tworzyw sztucznych i materiałów odpornych na korozję. Zbiorniki z wielowarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego, dają konstrukcję bardzo lekką i wytrzymałą. Elementy wyposażenia mechanicznego zamocowane są w sposób gwarantujący łatwy dostęp do okresowej kontroli i konserwacji.

 
 

 
 
TYP PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
 

Liczba mieszkańców równoważnych MR*

Przepustowość [m3/d]

Moc zainstalowana [kW]

Zapotrzebowanie energii
[kWh/d]

TURBOJET EP-1

3-7 0.4-1.0 0.06 1.4

TURBOJET EP-2

8-12 1.2-1.8 0.10 2.0

TURBOJET EP-3

15-20 2.2-3.0 1.02 2.5

TURBOJET EP-4

25-30 3.5-5.0 1.37 3.7

TURBOJET EP-50

40-60 6.0-9.0 1.51 10.0

TURBOJET EP-80

60-100 9.0-15.0 1.61 13.0

TURBOJET EP-120

100-140 15.0-21.0 2.85 18.0

TURBOJET EP-160

140-170 21.0-25.0 3.30 21.0
 
   
 

oczyszczalnie ścieków