Opis przeznaczenia.
Oczyszczalnie biologiczne typu eco-line® EP służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z domów wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hoteli, obiektów turystycznych, zakładów produkcyjnych, itp. jak również mogą być wykorzystane do oczyszczania ścieków technologicznych w ramach projektów indywidualnych. Poszczególne urządzenia typoszeregu mają nominalne przepustowości od 1,25 m3/d do 1000,0 m3/d Oczyszczalnie te zapewniają pełne biologiczne oczyszczanie ścieków z nitrifikacją oraz biologiczną defosfatacją włącznie ze stabilizacją powstających osadów ściekowych. Ścieki oczyszczone w oczyszczalniach typoszeregu eco-line® EP mogą być odprowadzane do otwartych cieków wodnych, kanalizacji deszczowej, itp.
Oczyszczalnie te muszą współpracować z dwufunkcyjnymi zbiornikami osadzania wstępnego magazynowania osadu. Do wstępnego osadzania mechanicznego oraz magazynowania osadu należy zastosować zbiorniki o odpowiednich pojemnościach wykonane z poliestru laminowanego włóknem szklanym , albo zbiorniki wykonane z betonu lub zbiorniki pochodzące od innego producenta spełniające jednak warunki określone przez przez producenta oczyszczalni.

 

 

 
 

Opis konstrukcji.
Typoszereg eco-line® EP obejmuje typy oczyszczalni o różnych wydajnościach wyrażonych w liczbie PE w zakresie 150 PE do 5000 PE (równoważników mieszkańca). Oczyszczalnia ma wygląd kontenera i składa się z laminowanego zbiornika poliestrowego, w którym na ramach z stali nierdzewnej umieszczone są moduły złóż biologicznych. Złoża biologiczne są poddawane procesowi ciągłego napowietrzania. Dmuchawa, umieszczona w części technicznej zbiornika, podaje powietrze do perforowanych przewodów gumowych - dyfuzorów, umieszczonych w części dolnej złóż. Liczba modułów złóż biologicznych zależy od przepustowości oczyszczalni oraz obciążenia ścieków. Zbiorniki są wyposażone w dwustronnie otwierane pokrywy z zamkami.
Proces osadzania wtórnego przebiega w obrotowym filtrze bębnowym typu Hydrotech, znajdującym się w części technicznej zbiornika. Filtr bębnowy Hydrotech jest wykonany z materiału odpornego na korozję. Konstrukcja zapewnia minimalne zużycie części, nieskomplikowane działanie i oszczędność energii. Wymiary i typ poszczególnych urządzeń typoszeregu zostały przedstawione w Tabeli 1.

 
   
  Tabela 1  
 
eco-line® 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9N 10N

Przepustowość w m3/d

37 53 70 90 113 138 165 200

BZT5 kg/d

8,90 12,53 16,66 21,60 27,06 33,06 39,06 46,66

Zalecany osadnik wstępny/magazyn osadu w m3
Liczba opróżnień
12 razy/rok

24,5 25,6 34,0 44,1 55,3 67,5 80,8 95,3

Wymiary całk.
Zbiornika zewnętrznego,
L x B x H. w m, ok.

4,56x
2,2x
2,2
5,46x
2,2x
2,2
6,36x
2,2x
2,2
7,26x
2,2x
2,2
8,16x
2,2x
2,2
9,06x
2,2x
2,2
9,96x
2,2x
2,2
10,86x
2,2x
2,2
 
 

 
 

oczyszczalnie ścieków