Urządzenia technologiczne stacji

 

 

ZBIORNIK REAKCJI - urządzenie wspomagające proces technologiczny uzdatniania wody
FILTRY POSPIESZNE - wysoka wydajność uzyskana poprzez wielowarstwowe złoża antracytowo-piaskowe; płukane automatycznie
POMPY POŚREDNIE - przepompowują wodę ze zbiornika reakcji poprzez filtry do zbiorników wyrównawczych
POMPOWNIA SIECIOWA - przetłacza wodę ze zbiorników wyrównawczych do sieci wodociągowej
OSUSZACZ CHŁODNICZY POWIETRZA - utrzymuje wilgotność powietrza 50-55%
OGRZEWACZ WNĘTRZA STACJI - pomieszczenia są wentylowane i ogrzewane automatycznie
POMPKI DOZUJĄCE REAGENTY CHEMICZNE - dozowanie reagentów ze zbiorników zasobowo-roztworowych.

 
 

 
 

 Typ stacji

 AKSUW-20

 AKSUW-60

 AKAUW-100

 AKSUW-120

Kubatura

 90 m3

 139 m3

 139 m3

 230 m3

Zdoln. uzdat. wody

 20 m3/h

 60 m3/h

 100 m3/h

 120 m3

Zdolność pokrycia rozbioru wody

 45 m3/h

 100 m3/h

 160 m3/h

 200 m3

Moc zainstalow.urządzeń

 24 kW

 55 kW

 70 kW

 85 kW

 
 

 
 

Pompy pośrednie na tle zbiornika reakcji AKSUW 60 System sterowania z kompresorami AKSUW 100 przepustnice+zbiornik filtra pośpiesznego AKSUW 60
szafa sterownicza AKSUW 100 pompy sieciowe AKSUW 60 pomieszczenie regentów chemicznych AKUW 100
 
 

 
 

dowiedz się więcej o naszej ofercie urządzeń